2 AuCl3 (aq) + 3 Cu (s) 2 Au (s) + 3 CuCl2 (aq)

Questa è una reazione di ossidoriduzione (redox):

3 Cu0 - 6 e- 3 CuII (ossidazione)

2 AuIII + 6 e- 2 Au0 (riduzione)

Cu è un agente riducente, AuCl3 è un agente ossidante.

Reagenti:

 • AuCl3
  • Nomi: Cloruro aurico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02
 • Cu
  • Nomi: Rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07, Cu fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
  • Apparenza: Solido in varie forme. diventa verde per esposizione a aria umida fonte: ICSC, data di accesso: 2019-09-07

Prodotti:

 • Au
  • Nomi: Oro fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07, Au fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-07
 • CuCl2
  • Nomi: Cloruro rameico fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, Cloruro di rame fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02, CuCl2 fonte: wikidata, data di accesso: 2019-09-02