CuSO4*5H2O CuSO4 + 5 H2O

Reaktanten:

  • CuSO4*5H2O
    • Namen: Kupfersulfat-Pentahydrat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-03

Produkte:

  • CuSO4
    • Namen: Kupfersulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Blauer Galitzenstein Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Kupfer(II)-sulfat Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • H2O