Pb(NO3)2 + 2 HCl PbCl2 + 2 HNO3

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Pb(NO3)2 je báze, HCl je kyselina.