Na2ICIVO3 + HCl Na21/2Cl + HCVO3

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Na2CO3 je báze, HCl je kyselina.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

2 NaI + e- 2 Na1/2 (redukce)

CIV - 1 e- CV (oxidace)

Na2CO3 je oxidační činidlo, Na2CO3 je redukční činidlo.