NH3 + HBr NH4Br

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NH3 je báze, HBr je kyselina.