2 K2CrO4 + 2 CH3COOH K2Cr2O7 + 2 CH3COOK + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): K2CrO4 je báze, CH3COOH je kyselina.

Reaktanty:

 • K2CrO4Chroman draselný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Žlutá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CH3COOHEthanová kyselina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Další názvy: Kyselina octová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Etanová kyselina zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, E 260 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Vzhled: Bezbarvá kapalina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • K2Cr2O7Dichroman draselný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Oranžovo-červená krystalická nebo práškovitá látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CH3COOKEthanoát draselný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Octan draselný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, E261 zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Draselná sůl kyseliny octové zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílý navlhavý krystalický prášek zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28