3 Cu2IS-II + 22 HNVO3 6 CuII(NVO3)2 + 3 H2SVIO4 + 10 NIIO + 8 H2O

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

6 CuI - 6 e- 6 CuII (oxidace)

3 S-II - 24 e- 3 SVI (oxidace)

10 NV + 30 e- 10 NII (redukce)

Cu2S je redukční činidlo, Cu2S je redukční činidlo, HNO3 je oxidační činidlo.