Cu + HCl Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
Cu + 2 HCl CuCl2 + H2