CaCO3 (s) CaO (s) + CO2 (g)

Reaktanty:

 • CaCO3Uhličitan vápenatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Kalcit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Vápenec zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Aragonit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bílý prášek nebo krystalky zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • CaOOxid vápenatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Pálené vápno zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Vápno zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, CaO zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá pevná práškovitá látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28