Au + H2SO4 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Au. Reakce by měla jít obráceně:
2 Au + 3 H2SO4 Au2(SO4)3 + 3 H2