2 NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2 CO2 + 2 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NaHCO3 je báze, H2SO4 je kyselina.