NaHCO3 (aq) + Ca(OH)2 (s) NaOH (aq) + CaCO3 (s) + H2O (l)

Reaktanty:

 • NaHCO3Hydrogenuhličitan sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Jedlá soda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Užívací soda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Soda bicarbona zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, NaHCO3 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Ca(OH)2Hydroxid vápenatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Hašené vápno zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Vápenné mléko zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Ca(OH)2 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílý prášek zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • NaOHHydroxid sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Louh sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Natron zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, E 524 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CaCO3Uhličitan vápenatý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Kalcit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Vápenec zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Aragonit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bílý prášek nebo krystalky zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28