NaHCO3 + CH3COOH CH3COONa + CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NaHCO3 je báze, CH3COOH je kyselina.