NaHCO3 + C-IIH3CIIOOH C20H3NaO2 + CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NaHCO3 je báze, CH3COOH je kyselina.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

CII + 2 e- C0 (redukce)

C-II - 2 e- C0 (oxidace)

Změnit oxidační čísla