Na2CO3 + 2 HCl 2 NaCl + CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Na2CO3 je báze, HCl je kyselina.