Na2CO3 + 2 HCl HOH + 2 NaCl + CO2

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Na2CO3 je báze, HCl je kyselina.