Na2ICIVO3 + HCl ClNa21/2 + HCVO3

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Na2CO3 je báze, HCl je kyselina.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

2 NaI + e- 2 Na1/2 (redukce)

CIV - 1 e- CV (oxidace)

Změnit oxidační čísla