NH4OH + HBr NH4Br + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NH4OH je báze, HBr je kyselina.