2 NH4Cl + Na2CO3 2 NH3 + 2 NaCl + CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): NH4Cl je kyselina, Na2CO3 je báze.