MnO2 + 2 NaCl + 2 H2SO4 MnSO4Na2SO4 + Cl2 + 2 H2O

Reaktanty:

 • MnO2Oxid manganičitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Burel zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, MnO2 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Hnědočerná práškovitá látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • NaClChlorid sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Kuchyňská sůl zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Sůl kamenná zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Halit zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bílá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • H2SO4Kyselina sírová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Další názvy: Vitriol zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Olej vitriolu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Aqua vitrioli zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá olejovitá kapalina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • MnSO4Na2SO4
 • Cl2
  • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
   • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28