K2CO3 + H2SO4 K2SO4 + CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): K2CO3 je báze, H2SO4 je kyselina.