K2CO3 + H2SO4 H2CO3 + K2SO4

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): K2CO3 je báze, H2SO4 je kyselina.