3 HNVO3 + Cr2IIIO3 + 7 KOH 3 KNIIIO2 + 2 K2CrVIO4 + 5 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): HNO3 je kyselina, KOH je báze.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

3 NV + 6 e- 3 NIII (redukce)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

HNO3 je oxidační činidlo, Cr2O3 je redukční činidlo.