4 HClVIIO4 + 10 HI-I + K2Cr2VIO7 2 CrIII(ClVO4) + 2 KClVIIO4 + 5 I20 + 7 H2O

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

2 ClVII + 4 e- 2 ClV (redukce)

10 I-I - 10 e- 10 I0 (oxidace)

2 CrVI + 6 e- 2 CrIII (redukce)

HClO4 je oxidační činidlo, HI je redukční činidlo, K2Cr2O7 je oxidační činidlo.