HBr + NH3 NH4Br

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): HBr je kyselina, NH3 je báze.