4 FeIIS-II + 7 O20 2 Fe2IIIO3-II + 4 SIVO2-II

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

4 S-II - 24 e- 4 SIV (oxidace)

4 FeII - 4 e- 4 FeIII (oxidace)

14 O0 + 28 e- 14 O-II (redukce)

FeS je redukční činidlo, FeS je redukční činidlo, O2 je oxidační činidlo.