4 FeAsS + 10 O2 As4O6 + 2 Fe2O3 + 4 SO2

Reaktanty:

 • FeAsS
  • O2

   Produkty:

   • As4O6
   • Fe2O3Oxid železitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
    • Další názvy: Fe2O3 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
    • Vzhled: Hnědočervený prášek | červenohnědý prášek (hydratovaný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
   • SO2Oxid siřičitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
    • Vzhled: Bezbarvá kapalina nebo bezbarvý plyn zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28