CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): CuO je báze, H2SO4 je kyselina.