Cu + HNO3 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
Cu + 2 HNO3 H2 + Cu(NO3)2