Cu0 + 4 HNVO3 CuII[NVO3]2 + 2 NIVO2 + 2 H2O

Toto je koordinační (komplexotvorná) reakce: Cu[NO3]2 je vznikající komplex.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

Cu0 - 2 e- CuII (oxidace)

2 NV + 2 e- 2 NIV (redukce)

Cu je redukční činidlo, HNO3 je oxidační činidlo.