Cu0 + 2 HNVO3 + 2 HCl CuIICl2 + 2 NIVO2 + 2 H2O

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

Cu0 - 2 e- CuII (oxidace)

2 NV + 2 e- 2 NIV (redukce)

Cu je redukční činidlo, HNO3 je oxidační činidlo.