Cu + H2SO4 Ø

Tato reakce neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Cu.