Cu + H2SO4 Ø

Tato reakce za normálních podmínek neprobíhá, protože H2 je reaktivnější než Cu. Reakce by měla jít obráceně:
Cu + H2SO4 H2 + CuSO4