5 Cu0 + 4 H2SVIO4 Cu2IS-II + 3 CuIISVIO4 + 4 H2O

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

3 Cu0 - 6 e- 3 CuII (oxidace)

2 Cu0 - 2 e- 2 CuI (oxidace)

SVI + 8 e- S-II (redukce)

Cu je redukční činidlo, Cu je redukční činidlo, H2SO4 je oxidační činidlo.