Cu(OH)2 + H2SO4 CuSO4 + 2 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Cu(OH)2 je báze, H2SO4 je kyselina.