2 CrIII(OH)3 + 2 Na2CO3 + 3 NaClIO 2 Na2CrVIO4 + 3 NaCl-I + 2 CO2 + 3 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): Cr(OH)3 je kyselina, Na2CO3 je báze.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

3 ClI + 6 e- 3 Cl-I (redukce)

2 CrIII - 6 e- 2 CrVI (oxidace)

Změnit oxidační čísla