CaO + 2 H3PO4 Ca(H2PO4)2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): CaO je báze, H3PO4 je kyselina.