2 CH3COOH (aq) + Na2CO3 (aq) 2 CH3COONa (aq) + CO2 (g) + H2O (l)

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): CH3COOH je kyselina, Na2CO3 je báze.

V reakci se vyvíjí plyn CO2.

Reaktanty:

 • CH3COOHEthanová kyselina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Další názvy: Kyselina octová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Etanová kyselina zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, E 260 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Vzhled: Bezbarvá kapalina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Na2CO3Uhličitan sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Prací soda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Soda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Na2CO3 zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Soda na praní zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílý prášek nebo krystaly zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • CH3COONaNatrium-ethanoát zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Ethanoát sodný, zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Sodná sůl kyseliny ethanové zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Octan sodný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Etanoát sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Metylkarboxát sodný zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá krystalická látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • CO2Oxid uhličitý zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Karbid dioxid zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Kyselina dioxy-karbanoxylová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Suchý led (pevný) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá plynná látka bez zápachu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28