2 CH3COOH + Na2CO3 2 CH3COONa + CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): CH3COOH je kyselina, Na2CO3 je báze.