3 C2H5OH + Cr2O72- + 8 H+ 3 CH3COH + 2 Cr3+ + 7 H2O

Reaktanty:

 • C2H5OHEthanol zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Další názvy: Ethylalkohol zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, Líh zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02, C2H5OH zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bezbarvá kapalina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • Cr2O72-
 • H+

Produkty:

 • CH3COH
 • Cr3+
 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28