2 C2H3COOH + 3 NaHCO3 3 CH3COONa + 3 CO2 + H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): C2H3COOH je kyselina, NaHCO3 je báze.