3 C0 + 4 K2CrVIO4 + 10 H2SO4 2 Cr2III(SO4)3 + 4 K2SO4 + 3 CIVO2 + 10 H2O

Toto je acido-bazická reakce (neutralizace): K2CrO4 je báze, H2SO4 je kyselina.

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

3 C0 - 12 e- 3 CIV (oxidace)

4 CrVI + 12 e- 4 CrIII (redukce)

C je redukční činidlo, K2CrO4 je oxidační činidlo.