BaCIVO3 + C0 + H2O Ba(OH)2 + 2 CIIO

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

C0 - 2 e- CII (oxidace)

CIV + 2 e- CII (redukce)

C je redukční činidlo, BaCO3 je oxidační činidlo (synproporcionace).