4 Ag + 3 H2SO4 2 Ag2SO4 + SO + 3 H2O

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

SVI + 4 e- SII (redukce)

4 Ag0 - 4 e- 4 AgI (oxidace)

H2SO4 je oxidační činidlo, Ag je redukční činidlo.

Reaktanty:

 • Ag
  • Názvy: Stříbro zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Ag zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
 • H2SO4Kyselina sírová zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
  • Další názvy: Vitriol zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Olej vitriolu zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Aqua vitrioli zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Vzhled: Bezbarvá olejovitá kapalina zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28

Produkty:

 • Ag2SO4Síran stříbrný zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-02
  • Vzhled: Bílá až šedá pevná látka zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
 • SO
  • Názvy: Sírany zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Síran zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Sulfát zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07, Sulfáty zdroj: wikidata, získáno: 2019-09-07
 • H2OOxidan zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28
  • Další názvy: Voda (oxidan) zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28, Voda zdroj: wikipedia, získáno: 2019-09-28