5 (C-IIH3CIIOO)2FeII + 17 MnVIIO4- + 66 H+ 5 (FeIII)3+ + 17 (MnII)2+ + 20 CIVO2 + 48 H2O

Toto je oxidačně-redukční (redox) reakce:

17 MnVII + 85 e- 17 MnII (redukce)

10 CII - 20 e- 10 CIV (oxidace)

10 C-II - 60 e- 10 CIV (oxidace)

5 FeII - 5 e- 5 FeIII (oxidace)

MnO4- je oxidační činidlo, (CH3COO)2Fe je redukční činidlo, (CH3COO)2Fe je redukční činidlo, (CH3COO)2Fe je redukční činidlo.