Zn0 + 2 HICl ZnIICl2 + H20

Zn0 - 2 e- ZnII
HI + e- H0

Zmeniť oxidačné čísla