3 Ti0 + 4 HNVO3 + 12 HCl 3 TiIVCl4 + 4 NIIO + 8 H2O

Ti0 - 4 e- TiIV
NV + 3 e- NII

Zmeniť oxidačné čísla