Sn0 + 4 HNVO3 SnIVO2 + 4 NIVO2 + 2 H2O

Sn0 - 4 e- SnIV
NV + e- NIV

Zmeniť oxidačné čísla