S0 + 2 HNVO3 H2SVIO4 + 2 NIIO

S0 - 6 e- SVI
NV + 3 e- NII

Zmeniť oxidačné čísla