PbS-II + 4 H2O2-I PbSVIO4-II + 4 H2O

S-II - 8 e- SVI
O-I + e- O-II

Zmeniť oxidačné čísla