2 NaOH + H2SO4 2 H2O + Na2SO4

Toto je acido-bázická reakcia (neutralizácia): NaOH je báza, H2SO4 je kyselina.