6 NaOH + 3 Cl20 NaClVO3 + 5 NaCl-I + 3 H2O

Cl0 - 5 e- ClV
Cl0 + e- Cl-I

Zmeniť oxidačné čísla